Koulutuspalvelut

Koulutusta johtajille, esimiehille, yrittäjille ja työntekijöille

Koulutus voidaan toteuttaa yhden tai useamman päivän kokonaisuutena. Koulutuksen laajuus, teema ja painotukset sovitaan tilaajan kanssa.

Koulutuksen avainteemoja voivat olla esimerkiksi

  • Osaamisen ja työnteon asenne- ja motivaatiotekijät, yhteistyötaidot, sitoutuminen.
  • Persoonaosaamiseen liittyvät tekijät, temperamentti ja henkilökohtaiset ominaisuudet, ihmisten erilaisuus.
  • Osaaminen ja ryhmäilmiöt: tunteet ja niiden kollektiivisuus, ammatilliset vuorovaikutustaidot, ryhmädynaamiset ilmiöt, edellä mainittujen vaikutukset yhteistoimintaan ja toiminnan tehokkuuteen.

Koulutus voidaan toteuttaa suurelle osallistujamäärälle tai pienemmälle ryhmälle. Koulutus voidaan toteuttaa myös työpajana tai työpajojen sarjana.

Laajemmat koulutuskokonaisuudet ja koulutusohjelmat toteutetaan yhteistyössä asiantuntevan kouluttajaverkoston kanssa:

  • SISU AKATEMIA Oy
  • Motivation Boom Oy

Laajat koulutuskokonaisuudet ja -ohjelmat on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yksittäisen organisaation avainhenkilöille, vertaisryhmille (tiiminvetäjät, esimiehet) tai satunnaisemmin kootuille ryhmille:

  • Työnohjaaja-koulutus
  • Työyhteisömentori-koulutus

Koulutukset ovat ryhmän yhteistä eli tiimioppimista tukevia, pedagogisesti ja sisällöllisesti korkeatasoisia kokonaisuuksia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »