Valmennus- ja sparrauspalvelut

Valmennus

Valmennukset soveltuvat niin esimiehille kuin työyhteisöille. Valmennusten sisältö ja kesto sovitaan yhdessä tilaajan kanssa ja ne voidaan toteuttaa yhden tai useamman päivän kokonaisuutena.

Valmennus voidaan toteuttaa myös vertaisryhmämuotoisesti: esimerkiksi yksiköiden esimiehet tai tiiminvetäjät, suuremmassa organisaatiossa eri osastojen vastaavat jne.

Valmennus voidaan toteuttaa esim. seuraavista aiheista

  • Aivojen ergonomia: tunnista aivoja kuormittavat toimintatavat, arkea nakertavat aikavarkaat sekä pahoinvointia ja tehottomuudentunnetta aiheuttavat stressitekijät.
  • Toimivan vuorovaikutuksen rakenteet, ”sudenkuopat” sekä rakentavan vuoropuhelun työkalut.
  • Työhyvinvointi: työhyvinvointia parantavat ja heikentävät elementit. Työhyvinvointi yksilön, yhteisön ja esimiehen vastuina.
  • Yhteisön yhteisosaamisen ja yhteisten voimavarojen tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Valmennusten sisältö ja painopisteet suunnitellaan aina tilaajan tarpeista käsin. Ennen valmennusta kartoitetaan yhteisön tilanne ja kehitysvaihe. Sen perusteella voidaan päätellä, millaista oppimista ja kehittämistä työyhteisössä/työpaikalla tarvitaan.

Valmennuksissa käytetään runsaasti osallistavia, yhteistoiminnallisia menetelmiä.


Sparraus

Sparraus on 1–1,5 tuntia kestävä keskustelu esimiehelle tai omaa tietään etsivälle. Sparraus sopii myös yrittäjälle tai yrittäjyyttä suunnittelevalle liikeidean hiomiseen ja tavoitteiden konkretisoimiseen.

Ammattitaitoinen sparraaja auttaa

  • kirkastamaan ajatuksia
  • asettamaan lähitavoitteita
  • hahmottamaan tulevaisuutta
  • selättämään yksittäisiä haasteita
  • tuomaan asioihin perspektiiviä ja objektiivista ulkopuolista näkemystä

Sparraus voidaan toteuttaa yksittäisenä istuntona tai istuntojen sarjana, kasvotusten tai verkossa Skype-istuntona.

Olen kokenut esimies- ja yrityssparraaja. Autan ohjattavaa hahmottamaan tilanteensa kokonaisvaltaisesti, löytämään ratkaisuja ja tuoreita näkökulmia ongelmakohtiin sekä luomaan askelmerkkejä lähi- ja pitkäntähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää »